3.13.2 Organisering av økonomien

Organisering av økonomien handler ofte om statens rolle i økonomien.

Det er vanlig å skille mellom og . Staten kan enten styre og fordelingen av , eller kan ha disse oppgavene. De fleste land velger i stedet en form for . skal sikre folk . I har staten en mer aktiv rolle enn i mange andre land. Velferdsordningene er omfattende og staten eier og mange store bedrifter.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern