2.14.7 Har livnært seg av naturen

Samene har vært flinke til å bruke naturressursene.

Sameland har en natur, et rikt og verdifulle mineraler i . Samene har ressursene til fiske, fangst, jordbruk, jakt, reindrift og sanking. Naturen har gitt til klær og redskaper. Det samiske håndverket kalles . Det var bruksgjenstander som kniver, kopper, ski, og klær. I dag produseres slike ting mest for , og det er en måte å vise fram gamle på. I skolen får elevene opplæring for å tilpasse til sin egen tid.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern