3.13.3 Norsk økonomi

Statsbudsjettet er viktig i norsk økonomi.

a) Hvem legger fram statsbudsjettet?

b) Hvem vedtar statsbudsjettet?

c) Hva er en høykonjunktur?

d) Hva kalles den delen av politikken som staten kan bruke til å regulere konjunktursvingningene?

e) Hva betyr det at Norge har en positiv handelsbalanse?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern