1.14.4 Sykdom

Sykdom er et alvorlig problem for folk i fattige land.

a) Hvor mange mennesker rammes av hiv-viruset hver dag?

b) Hvor mange barn under fem år dør hvert år?

c) Hvilket tiltak kunne reddet mange barn fra dødelige sykdommer?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern