3.9.8 Sivilsaker

Hvert år behandler domstolene et stort antall sivile søksmål.

a) Hva er en sivil rettssak?

b) Hva er et annet ord for sivile saker?

c) Hvor starter behandlingen av mange sivile saker?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern